تاپیک های مربوط به سوالات مقدماتی جئوجبرا

 
چگونه نمودارها را رسم کنم 1400/10/09

برای رسم نمودارها نوار دستور را از 

پنجره ویو باز کنید و دستور مورد نظر را تایپ کنید چگونه در یک بازه رسم کنیم؟

جئوجبرای 5 یا 6 1400/09/03

جئوجبرای 5 یا 6
کدام مناسب تر است؟

بررسی فایل های مقدماتی جئوجبرا 1401/09/27

موضوع مهم در جئوجبرا نحوه پیاده سازی و چگونگی دستورات ریاضی می باشد لطفا اگر سوالی در این مورد داريد در این قسمت مطرح نمایید.  ما تلاش خواهیم کرد که به سوالات پاسخ دهیم