‌چکیده محتوای فایل

ترکیب دو شرطی زمانی درست است که هر دو گزاره درست یا هر دو نادرست باشند.

‌فهرست

ترکیب دو شرطی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه