‌چکیده محتوای فایل

ترکیب عطفی دو گزاره زمانی درست است که هر دو گزاره درست باشند

‌فهرست

ترکیب عطفی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه