‌چکیده محتوای فایل

چکیده محتوای فایل

از میان انواع منطق ، منطق ریاضی شاخه ای از ریاضیات است که به بیان ریاضی گونه منطق می پردازد.
در بین جملاتی که ما از آن ها استفاده می کنیم جملات خبری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند . به ویژه درستی یا نادرستی این خبرها برای ما اهمیت زیادی دارد.
در منطق ریاضی به هر جمله خبری که بتوانیم در حال حاضر یا آینده دقیقا یکی از دو ارزش درست یا نادرست را به آن نسبت دهیم گزاره گفته می شود.
جمله های غیر خبری مانند
جملات عاطفی
جملات پرسشی
جملات امری
و جملاتی که ارزش آن ها سلیقه ای است.
گزاره نیستند.

 

‌فهرست

تشخیص گزاره

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه