‌چکیده محتوای فایل

با جئوجبرا می توان انیمیشن های جذاب کودکانه درست کرد کافیست اجزا به یک نقطه وابسته شوند و نقطه روی یک مسیر حرکت کند.
در این فایل نقطه‌ای روی یک کمان حرکت می کند و تصویر قلب و پاره خط به این نقطه وابسته هستند.

‌فهرست

انیمیشن در جئوجبرا
متحرک سازی نقطه روی مسیر

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید