‌چکیده محتوای فایل

سه لیوان همانند شکل فوق داریم که یکی از آن ها وارونه است می خواهیم همه آنها در حالت درست رو به بالا قرار گیرند ولی مجاز هستیم که هر بار دقیقا دو لیوان را تغییر وضعیت دهیم.سؤال این است که ایا این کار امکان پذیر است؟ اگر بله با چند حرکت مجاز؟ روی این فایل امتحان کنید.

‌فهرست

لیوان ها
کار در کلاس
قیاس استثنایی

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه