‌چکیده محتوای فایل

در این فایل حجم متوازی السطوحی که با ی
سه بردار ساخته می شود ، محاسبه می نماییم.
راهنمایی :
1 .با استفاده از لغزنده ها میتوانید مختصات بردارها را تغییر دهید .
2. برای دیدن متوازی السطوح از نماهای مختلف ، در صفحه سه بعدی کلیک راست را نگه داشته و در جهات مختلف حرکت دهید.
3. نقاط C ، B , A را با انتخاب نقاط و نگه داشتن کیلک چپ جابه جا نمایید.

‌فهرست

فصل سوم .درس دوم

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید