‌چکیده محتوای فایل

در این قسمت به روش های ایجاد حرکت و انیمیشن در جئوجبرا می پردازیم
جرکت نقطه روی مسیر
حرکت یک سر پاره خط معین
حرکت یک رأس چند ضلعی صلب
حرکت با کمک لغزنده
با روش های فوق می توان پویا نمایی های زیبایی در جئوجبرا انجام داد.
استفاده از دستورات حرکت و ردگیری اشیاء، در کنار هم باعث ایجاد اشکال زیبایی می شود.

‌فهرست

قسمت پنجم
انیمیشن در جئوجبرا
حرکت نقطه روی مسیر
لغزنده

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه