‌چکیده محتوای فایل

در این فیلم به تفاوت های جئوجبرای 5 و 6 و نحوه ذخیره فایل ها در این دو ورژن می پردازیم.
مهم ترین تفاوت این دو ورژن در نحوه ذخیره کردن آنهاست جئوجبرای 6 فایل ها را در فضای ابری ذخیره می کند و همیشه و همه جا در دسترس است.
اما کد نویسی در جئوجبرای 5 ساده تر است.
شما می توانید انتخاب کنید از کدام ورژن استفاده کنید یا می توانید از هر دو استفاده کنید.
ادامه آموزش های این دوره بر اساس جئوجبرای 5 است.

‌فهرست

جئوجبرای 5
جئوجبرای 6
تفاوت ها
فضای ابری

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه