‌چکیده محتوای فایل

نقیض گزاره را با نماد p~ نشان می دهیم و آن را به صورت نقیض p می نویسیم از آنجا که هر گزاره یک جمله خبری است اگر ارزش آن درست باشد ارزش نقیض آن نادرست است و اگر ارزش گزاره نادرست باشد ارزش نقیض آن درست است.

‌فهرست

گزاره
نقیض گزاره ارزش نقیض

بررسی عمیق طبیعت ، پربارترین منبع کشفیات ریاضی است.    (فوریه)

دیدگاه کاربران

system                

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

فایل های مشابه