گزارش دومین همایش بین المللی جئوجبرا

منتشر شده در مجله "رشد آموزش ریاضی" _شماره 3_ بهار 92


در تاریخ 29 تا 31 آگوست 2011(7 تا 9 شهریور 1390) دومین همایش بین المللی جئوجبرا در شهرک دانشگاهی هاگنبرگ و در نزدیکی شهر لینز اتریش برگزار شد.برگزار کننده اصلی همایش،دانشگاه یوهانس کپلر و مؤسسه تحقیقاتی محاسبات نمادین بود.

جناب آقای افشین منش در این سمینار که با خوش آمد گویی مارکوس هوهن وارتر، مخترع و سازنده نرم افزار جئوجبرا آغاز شد،حضور پیدا کردند و در این مقاله از دیده ها و شنیده ها و تجربیات کسب شده خود می گویند.