از تهران تا سیب و سوران( مصاحبه چاپ شده در مجله رشد فناوری آموزشی)

مصاحبه مجله رشد با خانم بهزادی آزاد و آقای ملازهی


این مصاحبه در شماره 5 رشد فناوری آموزشی سال 1399 به چاپ رسیده.

این مصاحبه توسط آقای محمد حسین دیزجی انجام شده و در این مصاحبه خانم بهزادی آزاد از تهران و  آقای ملازهی از سیب و سوران شرکت داشتند.
خانم بهزادی آزاد و اقای ملازهی چند سال است که با هم دوره های مجازی آموزش جئوجبرا را برگزار می کنند و به دلیل همکاری این دو از راه دور نام مقاله شد "از تهران تا سیب و سوران"

لینک مطلب در سایت مجلات رشد