فیلم های دومین وبینار آموزش مقدماتی جئوجبرا روی سایت قرار گرفت

این برنامه در کانال دبیرخانه ریاضی به صورت پخش زنده برگزار شد


این وبینار در اول خرداد ماه 1402 در کانال کشوری دبیرخانه ریاضی به صورت پخش زنده برگزار شد.

در این وبینار خانم بهزادی آزاد در مورد نماهای مختلف جئوجبرا توضیح داده و برای هر کدام مثالی ارائه کردند.

برای دسترسی به فیلم های این وبینار به لینک زیر مراجعه کنید

لینک فیلم های دومین وبینار آموزش مقدماتی نرم افزار جئوجبرا