فیلم های وبینار تبیین برنامه اجرایی نرم افزار جئوجبرا روی سایت قرار گرفت.

فیلم های وبینار 18 اردیبهشت در سه قسمت تهیه و در سایت قرار گرفت.


وبینار تبیین برنامه اجرایی نرم افزار جئوجبرا در هجدهم اردیبهشت ماه 1402 در سامانه شاد به صورت پخش زنده برگزار گردید.

این وبینار به درخواست دبیرخانه کشوری ریاضی متوسطه اول واقع در استان هرمزگان و با حضور جناب آقای دکتر یزدانی،مدیر کل دفتر دوره اول متوسطه کشور، و سرکار خانم بخشی، دبیر دبیرخانه ریاضی کشور،به صورت پخش زنده در کانال های شاد به اجرا درآمد.

حضور جناب آقای دکتر یزدانی و صحبت های ایشان در قسمت اول وبینار نشان از اهمیت به کار بردن تکنولوژی های روز در آموزش و اهتمام ایشان به ایجاد تحول در آموزش های مدرسه ای می باشد.

در قسمت دوم سرکار خانم پروانه بهزادی آزاد،مدیر انستیتو جامعه جئوجبرای ایران، به معرفي نرم افزار و ويژگي هاي نرم افزار پرداختند، سايت بين المللي جئوجبرا را معرفي كردند و لزوم استفاده از اپلت هاي تعاملي در آموزش را يادآور شدند و نمونه هايي از اپلت ها در سايت بين المللي و سايت جامعه جئوجبراي ايران را نشان دادند.

در قسمت سوم سرکار خانم کیمیا مهری،مدرس منتخب انستیتو جامعه جئوجبرای ایران، به معرفی قابلیت واقعیت افزوده در این نرم افزار و مزایای استفاده از آن پرداختند.

در انتهاي جلسه جناب آقاي رئوفي فر، مدير كانال كشوري آموزش جئوجبرا در شاد ، بياناتي درباره اهداف كانال و برنامه هاي آموزشي كانال و لزوم ورود جئوجبرا به كتاب هاي درسي ايراد فرمودند.

 لینک فیلم ها