برگزاری کارگاه جئوجبرا در کنفرانس آموزش ریاضی سمنان

در دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی، کارگاه‌های آموزشی جئوجبرا با آموزش 200 نفر با موفقیت برگزار شد. این کارگاه ها با مجموع 50 رایانه در 4 نوبت با همکاری 6 نفر مربی حرفه‌ای و 6 نفر کمک مربی از استان‌های تهران، البرز، خوزستان، بندر عباس، سمنان و فارس برگزار گردید. نتایج نظرسنجی حاکی از رضایت 90 درصدی شرکت کنندگان است.